Sök

Elektriska staket och staketartiklar

Ett elstängsel är ett staket eller barriär som använder elektriska stötar för att förhindra djur eller människor från att passera en gräns, till exempel ett staket runt en åker. Spänningen i stötarna kan ha effekter som sträcker sig från obehagliga till smärtsamma eller till och med dödliga. De flesta elstängsel används idag för jordbruksstängsel eller liknande former av besättningskontroll, även om det ofta används för att förbättra säkerheten kring viktiga områden, och det finns fortfarande platser där elstängsel med dödliga elektriska strömmar används. stød.

 

Ett elstängsel innehåller en så kallad spänningssändare, elektriskt ledande hegnstråd och en jordning. Spänningskällan (och ; kallas hegnsapparatel-hegn mm) omvandlar lågspänning till högspänning, som lagras i enheten och släpps till  hegnstråden i form av vanliga , kortlivade pulser av utjämningsspänning som är i fas med avseende på jord. Noll på spänningskällan är ansluten till jordanslutningen  &ndash ; vanligtvis i form av en eller flera markspetsar. När ett djur eller en person vidrör stängselstolpen kortsluts kopplingen mellan fas och jord/neutral och en elektrisk stöt uppstår.

 
På ; spänningskälla är den maximala spänningsskillnaden vanligtvis 10 000 volt. Spänningen på stängseltråden är vanligtvis i intervallet 2 000-8 000 volt, beroende på ett antal förhållanden, t ex avståndet till spänningsgeneratorn och stängseltrådens elektriska ledningsförmåga. Impulserna levereras med ca. 1 sekunds mellanrum och de varar vanligtvis 2-4 millisekunder. Mängden energi som frigörs från spänningskällan till stängseltråden kallas impulsenergi och brukar mätas i joule. Inom EU kan privatpersoner beställa spänningsgeneratorer med impulsenergi från 0,1 – 37 Joule.
 
 
Det elstängsels effekt beror på spänningsskillnaden mellan jord och fas i den punkt där stängseltråden berörs, impulsenergin och i vilken utsträckning djuret eller personen är elektriskt isolerad mot fas och jord. Djur med tjock päls – t ex får, behornade nötkreatur och islandshästar är delvis isolerade mot fas och de får därför en given elektrisk stöt svagare än t ex varmblodiga hästar som har en tunnare päls. På motsvarande sätt är personer som bär skor med gummisula delvis isolerade från marken, och de upplever därför elchocken svagare än personer utan skor. Dessutom beror elstängslets effekt på jordanslutningens kvalitet och generellt gäller att spänningsgeneratorer med stark impulsenergi måste kopplas till en stark jordförbindelse, oftast i form av flera jordspetsar. Jordanslutningen beror också på jordens fuktighet och sammansättning. Torr sandjord har till exempel sämre elektrisk ledningsförmåga än fuktig lerjord. På jord med dålig elektrisk ledningsförmåga och för mycket långa elstängsel kan det därför vara nödvändigt att montera en extra stängseltråd till noll/jord parallellt med tråd till fas; den elektriska stöten upplevs när båda ledningarna berörs samtidigt.
 
Elstängsel används i många sammanhang: Förutom att stängsla boskap används det elstängsel ocksåå för att avvärja skadedjur som rävar och vargar. Dessutom är elstängsel utbredda i djurparker, där de hjälper till att hålla farliga djur på lämpligt avstånd från allmänheten. För inhägnad av djur har elstängsel fördelen att de är billiga att sätta upp, driva och underhålla. I jordbrukssammanhang är detta av stor betydelse, eftersom stängsel kan vara hundratals kilometer långa. I Afrika använder safarigårdar elstängsel för att innesluta vilt och för att skydda vilt från tjuvjägare. Elstängsel har till stor del ersatt taggtrådsstängsel för stängsel av boskap och har på detta sätt avhjälpt skador på djuren.
 
preload spinner

Du kan söka i vår stora objektkatalog med artikelnummer eller ean -nummer - det finns inga bilder på alla våra artiklar - om du vill ha mer information om ett objekt skicka bara ett meddelande via e -post så svarar vi snabbt. < /p>