Sök

Automatisk branddörrslutningsanläggning

Vi säljer automatiska branddörrstängningssystem här. Klicka in på Elmaterial.dk och se vårt utbud av dörrmagneter, stångarmar och mycket mer.

Snabb och säker leverans.

 

preload spinner

ABDL-system med sensor och magneter

Vad är ett automatiskt branddörrssläckningssystem ;g ( ABDL)?

Ett automatiskt branddörrssläckningssystem (ABDL-system) håller självstängande branddörrar och brandskjutdörrar i upprätt placeras under normala förhållanden, där det ofta skulle vara opraktiskt att ha dörrarna stängda, och stänga dem i händelse av rök eller brand.

ABDL-anläggningarbaser säger typiskt på en magnet som styrs av røgmeldere . Vid rökutveckling kommer närmaste detektor att registrera röken, varefterhållarmagneten släpper branddörren/grinden, detta kan stängas fritt. 

Varför har ett automatiskt branddörrstängningssystem installerats?< / div>

Det är ett krav i Byggreglerna att det ska finnas en ABDL-anläggning på; branddörrar och portar mellan vissa brandrelaterade enheter som t.ex. mellan utrymningsvägskorridoren och trapphuset i sovrumsdelen samt flera andra platser.

I företag som omfattas av byggregler för brandfarliga företag är det ett direkt krav på att branddörrar endast må hålls i upprätt läge på en metod som godkänts av brandmyndigheten. Det kan t.ex. vara med hjälp av ABDL-anläggningar.

Företag som omfattas av verksamhetsföreskrifter kan också har ett ABDL-system, eftersom brandmyndigheten vid en brandinspektion har konstaterat att branddörrarna hölls i öppet läge på oreglerad show – t.ex. med kilar, en stol eller något som håller å-benet.

I så Brandmyndigheten kan i så fall kräva att de fasta dörrarna ska vara utrustade med en ABDL-anordning, t ex dörrar i skolor etc.

Bör ABDL-anläggningen inspekteras?

ABDL-anläggningar omfattas inte av officiella inspektionskrav. 

 

Vad uppnås med inspektion?

Inspektion av en ABDL-anläggning utförs specifikt för att säkerställa att:

;gget alltid kan förväntas att fungera som avsett.

Viå testrøg så du kan kontrollera att detektorer fungerar

Finns det andra krav på ägaren?

Om brandmyndigheten har ställt krav på ABDL - anläggning på ett företag som omfattas av Driftsbestämmelserna, vart tredje år ska intyg från auktoriserad elinstallatör lämnas till brandkåren om att anläggningen är funktionsduglig.